İhtiyacı Olanlara Yardım Etmekle İlgili Ayetler | Avrupa Yardım Vakfı
ihtiyacı olanlara yardım etmekle ilgili ayetler

İhtiyacı Olanlara Yardım Etmekle İlgili Ayetler

Dinimizde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma önemli bir yer tutuyor. Yardımlaşma konusundaki ayet ve hadisler, Müslümanlara birlik beraberlik hakkında yol gösteriyor ve hayatları boyunca birbirlerine destek olma konusunda rehber oluyor. Hatta öyle ki, ne İslamiyet’ten önce ne de İslamiyet’ten sonra yardımlaşma ve dayanışmaya bu kadar önem veren bir din daha yoktur. İslam dini demek, yardımlaşma demektir. Dinimize göre yardım anlayışı yaygınlaştırıldıkça, toplumların hayatında köklü değişimler olacaktır. Yardımlaşmanın faydaları insanlar arasında hemen hissedilir. Paylaşma sayesinde yoksul yardıma muhtaç insanlar korunur, açlık ve yokluk sebepli kötü işler yapmaları önlenir.

Birbirini hiç tanımayan yardım edenle yardım alanlar arasında oluşan sevgi bağı, toplumun birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlar. Yardım yapılarak ihtiyaçları karşılanan insanlar, içindeki kin ve haset duygularından kurtulur, düşmanlıklar son bulur. İhtiyacı olanlara yardım etmek ile ilgili ayetler ve hadisler, Müslümanlar için aslında yol göstericidir. Peygamber Efendimiz’in “Veren el alan elden üstündür.” hadisinden yola çıkacak olursak; yardımlaşmanın hepimiz için ne kadar da önemli olduğunu açıkça görürüz. Yüce dinimiz tarafından kabul gören insan modeli, veren insan modelidir. Sahip olunan maddi varlığı paylaşmak, yoksulları düşünmek, aciz, yaşlı, hasta ya da herhangi bir nedenden dolayı muhtaç durumda olanların elinden tutmak, Müslüman olmanın temel özelliğidir. Yardımsever olmak insanı fesatlık, kıskançlık ve ben merkezcilik gibi kötü duygulardan kurtarır, içindeki insan sevgisini ve güzel ahlakı arttırır. Yardımlaşma, sosyal barışın, toplumsal kalkınmanın ve huzurun teminatıdır.

Yardımlaşma ve İslam Dini

Yardımlaşma ve İslam dini birbiriyle bütünleşmiş iki kavramdır. Yardımlaşmayla ilgili ayetler diye araştırma yaptığımızda karşımıza çıkanlar, yüce dinimizin her koşulda bizleri yardım eden konumunda olmaya teşvik ettiğini göstermektedir. İslam dini öyle kutsal bir din ki, bir taraftan çalışmayı, sürekli üretmeyi öğütlerken bir taraftan da kazanılanları muhtaç insanlarla paylaşmayı öğütlemektedir. Yardımlaşmayla ilgili ibadetler olan zekat ve sadaka buna bir örnektir. Belirli bir maddi geliri olan herkesin zekat vermesi dinimizce farz kılınmıştır. Yine maddi gücü yerinde olanların Ramazan ayında fitre vermesi de Müslümanlar için zorunlu tutulmuştur.

Yardımlaşma ve paylaşma, zengin ve fakir arasındaki uçurumu yavaş yavaş kapatır. Bu sayede toplum üyeleri arasında kendiliğinden bir sevgi bağı oluşur. Yardımlaşmanın sınırı yoktur. Yardım etmek isteyenler, muhtaç durumda olanların yeme-içmeden kıyafete, eğitimden sağlığa kadar tüm zorunlu ihtiyacında elinden tutabilir. Dini kitaplarda, ayet ve hadislerden yola çıkılarak yoksullara yardım etmenin Müslümanların temel görevi olduğundan bahsedilmiştir. Dinimiz, toplumda huzurun hakim olmasını öğütler. Ancak bir kesimi zengin ve her ihtiyacı tam iken bir kesimin de kişisel ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahip olmadığı durumlarda sosyal bir mutluluktan bahsedilemez. Yüce Allah tarafından ‘’Ey Ademoğlu. Sen infak et, ben de sana infak edeyim’’ buyurması, yardımlaşma duygusunun temelini oluşturuyor.

Avrupa Yardım Vakfı
Projeler
Related Posts