Su Kuyusu Açma Yardımı - Online Su Kuyusu Bağışı | AYV

Su Kuyusu Projesi

Su Kuyusu Açtırmak

Su kuyusu açtırmak, dünya genelinde susuzluğa mahkum edilmiş milyonlarca mazlum, mağdur ve muhtaç insana yardım eli uzatmak, umut ve kardeşlik ruhunu bütün yetim coğrafyalara taşımaktır. Böylesine önemli bir vazifeyi üstlenmek, yalnızca suya erişimi olmayan kardeşlerimize destek mahiyetinde olmayıp aynı zamanda suya erişimleri olup çeşitli su kirliliği nedenleri ile temiz su kaynaklarına ulaşamayan bütün insanlara yardımcı olma anlamına da gelmektedir. Hayırseverler tarafından hiç bilmedikleri ülkelerde hiç tanımadıkları insanlara yapılan su kuyusu açma bağışı, insanlığa yönelik hala umut olduğunu, bir mazlumun gönlündeki sevincin hala pek çok şeyden kıymetli olduğunu ispat eder niteliktedir.

Temiz su kaynaklarına ulaşamama, dünya nüfusunun onda birinin, yani yaklaşık 700 milyon insanın karşı karşıya kaldığı, hayati öneme sahip küresel bir sorundur. Su kuyusu açma projeleri kapsamında gerçekleştirilen yardım faaliyetleri sürdürülürken, temiz su kaynaklarına erişemeyen milyonlarca insan göz önünde bulundurulduğunda, yetersizliklerin her daim bir adım önde olduğu ve artış eğiliminde bulunduğu gözlemlenir. Bu doğrultuda su kuyusu açtırma gibi sürdürülen bütün yardım faaliyetlerinin, bahse konu yetersizliklerin artmasına karşı daha yoğun ve etkili bir şekilde yürütülmesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulur.

Başta altyapı yetersizlikleri olmak üzere kuraklık ve ekonomik problemlerin de olumsuz olarak etkilediği temiz su sorunu, hijyenik olmayan kirli suların tüketilmesine sebep olmakta ve buna bağlı olarak temiz içme suyuna ulaşamayan insanlar, çok ciddi ölümcül hastalıklara maruz kalmaktadır. Aynı zamanda temiz suya bağlı tüm üretim alternatifleri de çözümsüz geçen her gün yok olmaktadır. Bu yok oluş, maalesef “su kirliliği nedir?” sorusuna, üzücü ancak gerçek sonuçlarıyla birlikte en doğru cevabı vermektedir.

Temiz Suya Erişim İçin Su Kuyusu Açtırma

Kirli suyun neden olduğu tifo, ishal, kolera gibi hastalıklar nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuğun ölmesine dur demek, kuraklık ve altyapı yetersizlikleriyle mücadele ederek temiz içme suyunu özellikle Afrika ile Asya kıtalarına ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için su kuyusu açtırmak, en etkili çözüm olmakla birlikte insanlık adına yapılabilecek en kayda değer yardımlardan biridir.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen su kuyusu açma yardım faaliyeti yalnızca etkili bir çözüm olmayıp aynı zamanda insanlığın bayrağını taşımak adına umut veren, değer taşıyan, yaşamın ve hayatın kıymetini suyun ferahlığı ve berraklığı ile anlatan, kardeşlerimize huzur ve bereketi yeniden tanımlatacak eşsiz bir iyilik adımıdır.

Su kuyusu açan dernekler arasında dünyanın dört bir yanında eş zamanlı bir şekilde hem gönüllüleri hem partner kuruluşları ile birlikte yürüttüğü su kuyusu açma projeleri ile öne çıkan Avrupa Yardım Vakfı olarak, Afrika’da su kuyusu açtırmak isteyen hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen Afrika su kuyusu ile Asya su kuyusu projelerimizle; temiz suya ulaşamayan insanlara yardım etmeyi, kirli su sebebiyle ciddi ölümcül hastalıklarla mücadele eden insanların hayatlarına bir nebze olsun dokunmayı hedefliyoruz.

Gönüllülerimizin fedakarlıklarla dolu üstün çabaları ile yürüttüğü su kuyusu açma yardım projesini dünyanın dört bir yanında temiz suya erişimi olmayan insanların tamamına ulaştırmayı ve su kuyusu açtırmak isteyenler bağışçıların katkılarıyla birlikte hayata geçecek olan bu yardımın bulunduğu bölgedeki yerel partner kuruluşlarla işbirliği yaparak su kuyusu açma maliyeti işlemlerini minimize etmeyi amaçlıyoruz.

Su kuyusu açtırmak isteyenlerin dünyanın çeşitli yerlerine uzanan eli olmak için “Avrupa Yardım Vakfı: Hayra Açılan Kapınız” sloganımızdaki hedefe ulaşmak için ve özetle siz değerli yardımseverlerin hayra açılan kapısı olabilmek için gayret ediyoruz. Su kuyusu açan dernekler arasında sizlerin su kuyusu açma hayrınıza vesile olmak, Avrupa Yardım Vakfı olarak bizlerin iftihar vesilesidir.

Su Kuyusu Açma Projesi ile Hedeflediklerimiz

Su kuyusu açma yardımı projesi kapsamında hedeflediklerimizi aşağıda görüleceği üzere maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Mazlum coğrafyalarda temiz suya ulaşamama ve kuraklığın etkisiyle yaşanan susuzluğa, su kaynaklarının yetersizliğine son verilmesi,
 • Özellikle Afrika ve Asya kıtalarında bulunan ülkelerde kirli su tüketiminin sebep olduğu ciddi ve ölümcül hastalıkların önlenmesi,
 • Kuraklık sebebiyle tarımın ve diğer üretim alternatiflerinin azalmasının önüne geçilmesi,
 • Bölgenin sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasının, ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamasının sağlanması ve su sebebiyle yaşanan çatışmalara son verilmesi,
 • Hayırseverleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturarak hayra ve hayrın sevabına vesile olmak,
 • Su kuyusu açtırmak isteyen insanların yardımlarının ulaşmasında ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesinde aracı konumda olabilmek.

Su Kuyusu Açtırma Maliyeti

Yardım projelerinin hayata geçirilmesindeki en önemli etmenlerden biri, hiç şüphesiz bu projelerin bağışçılara sunulan fiyatlarıdır. Yardım projeleri arasında niteliği gereği oldukça elzem bir alana karşılık gelen su kuyusu açma yardım projesi noktasında da diğer yardımlarda olduğu gibi su kuyusu bağış yapmak isteyen hayırseverlerin dikkatle takip ettiği husus, su kuyusu açtırma maliyeti ve projenin tamamlanması için gerekli olan bütçedir.

Su kuyusu açan dernekler arasında yer alan vakfımız, su kuyusu açtırma maliyeti için en optimal değere ulaşmak adına gayret göstermekte olup bu doğrultuda su kuyusu açılacak olan bölgelerdeki partner kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmektedir. Böylece hem bölge insanının dilinden anlayan, onlara en samimi şekilde yaklaşabilen, dertlerini bizzat o toplumun içinde bulunarak anlayabilen kişilerin vesilesiyle su kuyusu açtırma süreçleri ilerlemekte hem de malzeme tedariki ve işgücü ihtiyacı daha uygun bütçeli kaynaklardan karşılanmaktadır.

Su kuyusu fiyatları açısından etkili olan parametrelerden biri, su kuyusunun boyutlarıyla ilgilidir. Yapılan su kuyuları, Büyük Kuyu, Küçük Kuyu ve Kuyu olarak üç farklı kategoride değerlendirilmekte olup ise su kuyusu açma projesi kapsamında hangi kategoride proje hayata geçirildiyse su kuyusu açma bedeli de bu minvalde değişiklik göstermektedir.

Özellikle Afrika’da su kuyusu açtırma bedeli ve Asya’da su kuyusu açtırma bedeli, çoğu yardımsever tarafından merak edilmektedir. Avrupa Yardım Vakfı olarak bu bölgelerde bulunan Bangladeş, Pakistan, Somali, Nijer, Burkina Faso, Çad, Tanzanya ülkelerindeki su kuyusu açtırma maliyeti 2021 yılı güncel rakamlarımızı aşağıdaki tabloda görebilmektesiniz.

Bangladeş Küçük Su Kuyusu € 550
Bangladeş Büyük Su Kuyusu € 1200
Pakistan Küçük Su Kuyusu € 600
Pakistan Büyük Su Kuyusu € 1250
Somali Su Kuyusu € 2650
Nijer Su Kuyusu € 2300
Burkina Faso Su Kuyusu € 5850
Çad Su Kuyusu € 1450
Tanzanya Su Kuyusu € 1400
Afganistan Su Kuyusu € 1350
Yemen Su Kuyusu € 7500

Kuyu Açtırma Projesine Katılım ve Su Kuyusu Açma Süresi

Su kuyusu açma projelerinin temellerini atarken, öncelikle temiz su ihtiyacının bulunduğu bölgelere gitmekte ve detaylı altyapı raporlarını hazırlamaktayız. Avrupa Yardım Vakfı ekipleri, tespit edilen bölgelere inşa edilen su kuyularının inceleme raporlarının takibini büyük bir titizlikte yapmakta ve en son aşama olarak su kuyularını halkın kullanımına sunmaktadır.

Su kuyusu açtırma projesine katılmak ve bu projeye katılmanız vesilesiyle su kuyusu açtırmak için bizlere info@yardimvakfi.org mail adresimizden veya +31 13 879 50 12 (Hollanda) / +31 6 84 22 08 14 (Hollanda) / + 49 15221550927 (Almanya) / + 32 484683373 (Belçika) telefon numaralarımızdan ulaşabilir ve su kuyusu bağış konulu talebinizle birlikte müracaat edebilirsiniz.

Aynı zamanda web sitemiz üzerinden de online su kuyusu bağışı yapabilirsiniz. Su kuyusu açtırmak için müracaatta bulunduktan sonra açtırmak istediğiniz su kuyusunun ismini kendiniz belirleyebilir ve bizlere bildirebilirsiniz. Belirttiğiniz isim ile su kuyusu açma işlemi gerçekleştirilecek ve bölge insanlarının tertemiz umutlarının bir sembolü olacaktır.

Su kuyusu açma süresi, ortalama 6 aydır. İnşa süreci tamamlandığında, bağışta bulunarak o bölgenin kurak topraklarına bir nefes, binlerce insana umut olan su kuyunuzun tüm yapım aşamalarının video ve fotoğraflarını dosyalıyor ve detaylı bir rapor halinde tarafınıza ulaştırıyoruz.

Avrupa Yardım Vakfı olarak, su kuyunuzun istikrarlı bir şekilde, uzun yıllar hizmet verebilmesi için gerekli denetimleri periyodik olarak sağlıyor ve teknik aksaklıkların önüne geçiyoruz. Yaptığımız denetimleri ve kontrolleri sistematik olarak gerçekleştirmemizin altında yatan en büyük motivasyonumuz, sizlerin su kuyusu açma yardımı ile vakfımıza emanet ettiğiniz bu iyiliği, en yüksek verimlilikle devam ettirerek faydalanan insanların sayısını arttırmaktır.

Afrika’da Su Kuyusu Açtırmak

Afrika Çad'da Su Kuyusu Açtırma

Avrupa Yardım Vakfı’nın Afrika Çad’da Su Kuyusu Açtırma Projesi Kapsamında Kuyu Başında Toplanan Çocuklar

Maddi olanaksızlık, fakirlik, yoksulluk, terör olayları ve kuraklığın kol gezdiği Afrika, temiz suya erişim sıkıntısının kronik bir sorun haline geldiği bir kıtadır. Yıkanma, su içme, temizlik ve birçok yaşamsal ihtiyacın temelinde yer alan su, bu kıtada bulunmaz bir nimet olup eşsiz bir kıymete sahiptir. Kıtada yer alan tüm ülkeler, söz konusu su problemini yaşamakta ve bu soruna yeterli bir çare bulamamaktadır. Bu doğrultuda insanlığın bayrağını taşımak isteyenler Afrika’da su kuyusu açtırmak için hayırda yarışmaktadır.

Kirli suya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve 7’den 70’e her insanın yaşama tutunabilmesi için temiz suya erişmesi ve insan onuruna yaraşır hayat şartlarına sahip olması gerekmektedir. Bu şiarla hareket eden Avrupa Yardım Vakfı olarak “Afrika’da su kuyusu açtırmak istiyorum.” diyerek adım atan bütün yardımseverlerin hayra açılan kapısı olmayı hedefliyoruz.

2021 yılı itibariyle Somali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Tanzanya’da birçok su kuyusu açma projesini başarıyla tamamlayan vakfımız, Afrika’da su kuyusu açan dernekler arasında istikrarlı çalışmaları, gönüllü faaliyetleri ve lokal partner kuruluşlarla yaptığı işbirlikleri ile öne çıkmaktadır.

Afrika’da su kuyusu yaptırmak ne kadar? Şeklinde ifade edilen soruya cevap mahiyetinde genel bir bilgi vermek gerekirse; Afrika’da su kuyusu maliyeti, € 1400 ile € 5850 arasında değişkenlik göstermektedir. Yukarıda yer alan tablomuzda ve su kuyusu bağış online bağış sayfamızda hangi ülkedeki ve hangi kategorideki kuyunun bedelinin ne olduğu detaylıca belirtilmektedir.

Somali’de Su Kuyusu Açtırma

Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Somali’de gerek devlet otoritesinin zayıflığı gerek ekonomik yetersizliklerin ortaya çıkardığı yoksulluk, fakirlik gerek iklim şartlarının oluşturduğu kuraklığa meyleden altyapı ülkede temiz suya erişimi oldukça zorlaştırmaktadır. Somali’de susuzluk, ülke içi çatışmaların merkezinde yer almakta ve kabileler arası su savaşlarının yaşanmasına sebep olmaktadır.

Çatışma ve gerginlikler arasında sıkışıp kalan binlerce bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve her yaştan insan, temel yaşamsal ihtiyaçları olan su içme ve temiz suya erişme ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu kötü gidişata dur demek, bir nebze olsun yaraları sarmak için Somali’de su kuyusu açtırma projelerimizi sürdürmekteyiz.

Yıkanma, temizlenme, çamaşır yıkama ve çok daha önemlisi yeterli temiz su tüketme gibi temel yaşamsal ihtiyaçların bölge insanı tarafından karşılanabilmesini olanaklı hale getirmek için Somali su kuyusu yardımı projesini en hızlı ve en etkili şekilde hayata geçirmekteyiz.

Hayırseverler tarafından Somali su kuyusu maliyeti hakkında sıklıkla sorulan “Somali’de su kuyusu açmak ne kadar?” sorusuna, Avrupa Yardım Vakfı olarak hazırlamış olduğumuz proje bütçesi doğrultusunda ve Afrika’da su kuyusu açma maliyeti kapsamında € 2650 şeklinde cevap verebiliriz.

Burkina Faso Kuyu Açtırma

Batı Afrika’da yer alan ve denize kıyısı bulunmayan Burkina Faso, diğer birçok Afrika ülkesi gibi fakirlik, yoksulluk, susuzluk ve terör kıskacındadır. İstatistiki olarak Burkina Faso’da yaşayan çocuk, kadın, yaşlı başta olmak üzere bütün halkın %99’unun fakirlik seviyesinde olduğu bilinmektedir. Ülkede temiz su kaynaklarına erişim neredeyse imkansız olup devlet tarafından da yeterli düzeyde çalışmalar, olanaksızlıklar ve iç çatışmalar sebebiyle yürütülememektedir.

Burkina Faso’nun halkının geleceğe umutla bakabilmesi ve insanlık bayrağının hala yüksek bir motivasyonla taşındığını fark etmeleri için Afrika’da su kuyusu açtırmak isteyen hayırseverlerin çok kıymetli katkılarıyla Burkina Faso kuyu açtırma yardım faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettirmekteyiz.

Su kuyusu açma denildiğinde akla gelen ve Afrika’da su kuyusu açan dernekler arasında profesyonel süreç yönetimi ve raporlamaları ile öne çıkan vakfımız, bölgedeki çatışmalar dahil olmak üzere bütün riskleri, Allah’ın izni ve inayetiyle göğüsleyip gönüllüleri ve partner kuruluşları aracılığıyla su kuyusu açma projesini sürdürmektedir.

Burkina Faso su kuyusu açtırma maliyeti, yukarıdaki tablomuzda ve bağış sayfamızda da görülebileceği üzere € 5850 şeklindedir.

Nijer Su Kuyusu Açma

Mali ve Çad’ın sınır komşusu olan Batı Afrika ülkesi Nijer’de su kuyusu açtırmak, ülkenin en önemli sorunlarından birisine çözüm umudu olma anlamına gelmektedir. Nijer halkı, yoksulluk ve fakirlik içerisinde olup maalesef temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çekmektedir. Kuraklık ve altyapı yetersizliklerinin tetiklediği sorunlar sebebiyle ülkede her yıl su kirliliği nedenleri ile ortaya çıkan hastalıklar sebebiyle ölümler gerçekleşmektedir.

Avrupa Yardım Vakfı olarak Nijer’de su kuyusu açtırma projelerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürmekte ve siz değerli hayırseverlerin katkılarıyla faaliyetlerimizi genişleterek rotamıza devam etmekteyiz. Nijer su kuyusu açma maliyeti, € 2300 olup yardım projemize hisseli su kuyusu bağış modeliyle de katılım sağlanabilmektedir.

Çad Su Kuyusu Açtırma

Otorite boşluğu sebebiyle yükseliş gösteren terör ve kabileler arası çatışmalar, Nijer’in komşusu olan Orta Afrika ülkesi Çad’ı da kasıp kavurmaktadır. Hane halkının büyük bir çoğunluğu, temiz su kullanamamakta olup su kirliliği nedenleri ile bağlantılı olarak hastalıklarla mücadele etmektedir.

Ülkenin bulunduğu zor koşullarda başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere tüm insanlara yardım eli uzatmak için Çad su kuyusu açtırma faaliyetlerine destek vermek isteyen kıymetli bağışçıların hayra açılan kapısı olma yoluna ilerlemekteyiz. Çad su kuyusu bağış modelimiz kapsamında € 1450 su kuyusu maliyeti ile su kuyusu açma yardımlarımızı sürdürmekteyiz.

Tanzanya’da Su Kuyusu Açtırmak

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, bölgenin zengin su kaynaklarına rağmen altyapı yetersizlikleri ve ekonomik sıkıntıların tetiklediği çatışma ortamı sebebiyle temiz su kaynaklarına erişim sağlamakta sorun yaşamaktadır. Afrika’da su kuyusu açtırmak isteyen hayırseverlerin katkılarıyla bu soruna çözüm olma gayreti içerisinde olarak € 1400 su kuyusu maliyeti ile Tanzanya’da su kuyusu açma yardımı projemize devam etmekteyiz.

Asya’da Su Kuyusu Yaptırmak

Dünyanın dört bir yanına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı misyon edinen vakfımız, Asya’da su kuyusu açan dernekler ve vakıflar arasında yerini almıştır. Edindiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlayan vakfımız, Asya’da su kuyusu açtırmak isteyenlere Bangladeş su kuyusu açma ve Pakistan su kuyusu bağış olanaklarını sunmaktadır.

Vakıf gönüllülerinin yanı sıra bölge insanlarından oluşan gönüllerle, susuzluğun kuşattığı bu ülkelere damla damla umut olmayı sürdürmekteyiz. Su kuyusu açma projelerimiz ile bağışçıların hisseli su kuyusu yardımı veya doğrudan tam su kuyusu yardımı doğrultusunda gerek Bangladeş gerek Pakistan olmak üzere Asya kıtasında faaliyetlerimizi başarıyla gerçekleştirmekteyiz.

Asya’da su kuyusu açtırma maliyeti, kuyunun çeşidine ve açılacağı bölgeye bağlı olarak € 550 ile € 1250 arasında değişkenlik göstermektedir.

Bangladeş Su Kuyusu Açma

Güney Asya bölgesinde bulunan Bangladeş’te birçok insan susuzluk, temiz suya erişememe, yoksulluk, açlık ve fakirlik ile mücadele etmektedir. Oldukça zor hayat koşulları altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan insanlar, bir umut ışığı aramakta ve hayata tutunmak istemektedir. İşte bu umudun adı, Bangladeş su kuyusu açma yardımına öncülük eden sizlerin desteğiyle Avrupa Yardım Vakfı ve Asya’da su kuyusu açan dernekler olmaktadır.

Bangladeş su kuyusu açtırma bedeli, € 550 ile € 1200 arasında değişkenlik göstermektedir. Rakamsal bu farklılık, kuyunun büyük su kuyusu veya küçük su kuyusu olmasıyla ilgilidir. Sizler de temiz suya erişemediği için kirli sularda yıkanmak ve kirli gölet sularını içmek zorunda kalan Bangladeşlilere yardım eli uzatmak isterseniz Bangladeş su kuyusu bağış işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Pakistan Su Kuyusu Bağış

215 milyona yaklaşan nüfusu ile Güney Asya’nın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Pakistan, sınırlı kaynaklar, ekonomik ve siyasi problemler sebebiyle vatandaşlarının hepsine yeterli düzeyde temiz su kaynağı sağlayamamaktadır. Bu doğrultuda su kirliliği nedenleri ile ortaya çıkan tifo, kolera gibi ölümcül hastalıklar, Pakistanlı çocuk, kadın, yaşlı başta olmak üzere herkesin hayatını tehdit etmektedir.

Pakistan’da yaşayanların hayatını tehdit eden kirli su sorunu ancak temiz su kaynaklarına erişimin artırılmasıyla çözülebilecektir. Pakistan su kuyusu bağış sistemimiz, tam olarak bu amaca hizmet etmekte olup kirli sularla yıkanan, kirli suları tüketmek zorunda kalan mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı hedeflemektedir.

Pakistan’da su kuyusu açtırmak isteyenler, € 600 ile € 1250 arasında değişen su kuyusu maliyeti kapsamında destekte bulunabilir ve Pakistan su kuyusu açma yardım projemizin hayata geçirilmesinde, daha fazla su kuyusu açmak suretiyle daha fazla insana ulaşmamızda rol sahibi olabilir.

Afganistan Su Kuyusu Yardımı

Orta Asya’nın güney bölgesinde bulunan Afganistan, uzunca yıllardır hem işgal altında kalmış hem de terör saldırılarıyla iç karışıklıklar yaşamıştır. Günümüzde de iç karışıklıkların günlük olarak vuku bulduğu ülkede, altyapı yatırımlarını yapabilecek herhangi bir otorite bulunmamaktadır. Yatırımların olmaması, otorite boşluğu, terör ve diğer birçok olumsuz etmen, ülkede yaşayan insanların temiz su kaynaklarına erişememesine sebep olmaktadır.

Avrupa Yardım Vakfı olarak Afganistan’daki ihtiyaç sahibi tüm insanların yardımına koşabilmek için birçok yardım projesi yürütmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler arasında Afganistan su kuyusu açma projesi mevcut olup daha fazla insana yardım elimizi uzatabilmek adına su kuyusu bağış faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Afganistan su kuyusu fiyatları, € 1350 olarak belirlenmiştir.

Yemen Su Kuyusu Bağışı

İç savaşın ve siyasi çekişmelerin arasında sıkışıp kalan Yemen’deki insanlar, temiz suya erişememekte, başta susuzluk olmak üzere temiz su tüketememekten kaynaklanan hastalıklar nedeniyle bu dünyadan göç etmektedir. Temel insan ihtiyaçlarını karşılamalarına bile olanak sağlanmayan bir düzende Yemen’in elinden tutmak bizlerin elinde!

Su kuyusu açan yardım dernekleri arasında yer alan vakfımız, diğer tüm su kuyusu yardımı projelerinde olduğu gibi Yemen su kuyusu açma projesini de hayata geçirmiştir. Siz değerli yardımseverlerin katkılarıyla kurak toprakları tertemiz suların ıslatmasını sağlamak, mağdur ve ihtiyaç sahibi tüm insanların umudu olmak için gönüllerimiz ve bölgedeki partner kuruluşlar ile gayret göstermekteyiz.

Yemen su kuyusu bağışı yapmak için gerekli olan su kuyusu maliyeti, € 3600 olarak belirlenmiştir.

Su Kuyusu Açtırma Projesi ile İyiliğe Öncü Olun

Dünya’da kötülüğe karşı iyiliğin sancağını taşımak, mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi olan din kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlara destek olmak, hayatın temel kaynağı olan temiz suya erişimi mümkün hale getirmek için su kuyusu açtırma projemize destek olabilir, binlerce kişinin tertemiz sularla yıkanmasına, bu suları kana kana içmesine vesile olabilirsiniz.

Su kuyusu açtırmak istiyorum diyorsanız, tek yapmanız gereken vakfımızın online bağış sayfasına girerek herhangi bir üyelik kaydına ihtiyaç olmaksızın bağışınızı dilediğiniz miktarlarda yapmaktır. Su kuyusu açma maliyeti, anahtar teslim su kuyusu açtırmak için gerekli olan tüm masrafları içermekte olup bütün bir su kuyusu açtırmaya bütçeniz yetmese dahi kendi belirlediğiniz miktarlarla su kuyusu bağış yapabilmektesiniz.

Yurt dışı su kuyusu açtırma fiyatı, ülkeden ülkeye, su kuyusu tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bir Damla Bin Tebessüm Anlayışıyla Su Kuyusu Açtırmak

Su kuyusu açan dernekler arasında konumlanan Avrupa Yardım Vakfı olarak Afrika’da su kuyusu yaptırmak ve Asya’da su kuyusu açtırmak başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında susuzluk ve temiz suya erişememe problemleri ile karşı karşıya kalan bütün insanlara destek olmayı, onların dertlerine deva olmayı misyon edindik. Bir damla bin tebessüm anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin sevincine talip olduk. Bu huzurlu yolculukta sizlerin desteğiyle çok daha fazla su kuyusu açma projesini yürütmeyi ve daha fazla insanın umudu olmayı hedefliyoruz.

Kurak coğrafyalara bereketi ve kardeşliği taşımak, ancak sizlerin su kuyusu bağış desteğinizle mümkün hale gelmektedir. Gelin birlikte çarenin, devanın, kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin, huzurun temsilcisi olalım. Hep beraber bütün yeryüzüne insanlığın bayrağını taşıyalım. Su kuyusu açtırmak ile hayır ve hasenatımıza başlayalım. Yardımlarımızla yeryüzüne birlikte yaşayabilme idealini ve olması gerekeni en iyi şekilde anlatalım.

“Avrupa Yardım Vakfı: Hayra Açılan Kapınız”

Su kuyularını hangi ülkelerde açıyorsunuz?

Günümüz itibariyle su kuyularını 2 farklı kıtada 9 ülkede açmaktayız. Su kuyusu projesi yürüttüğümüz ülkeler; Bangladeş, Pakistan, Somali, Nijer, Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Afganistan ve Yemen’dir.

Kuyuların maliyetleri ne kadar?

Su kuyusu açtırma maliyetleri, kuyunun çeşidine ve açılacağı ülkeye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Avrupa Yardım Vakfı olarak su kuyusu projesi yürüttüğümüz 9 ülkedeki su kuyusu fiyatları, € 550 ile € 5850 aralığında bir maliyete sahiptir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için su kuyusu maliyetleri 2021 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kuyular ne kadar sürede açılıyor?

Su kuyuları, yapım maliyetini karşılayacak kadar bağışın yapılmasından başlayarak 6 ay sürede tamamlanmaktadır. İnşa sürecinde bağışçılarımızı düzenli olarak video ve fotoğraflar aracılığıyla bilgilendirmekteyiz.

Açılacak kuyuya isim verebiliyor muyum?

Bağışçısı olduğunuz kuyuya vermek istediğiniz ismi, su kuyusu bağış formu üzerinden vakfımıza iletebilmektesiniz. Su kuyusu isimleri için yalnızca kendi adınızı değil, aynı zamanda vefat eden yakınınızın, aile efradınızın ve sevdiklerinizin ismini de bağışlayabilmektesiniz.

Kuyu açılınca bilgilendirme yapılıyor mu?

Bağışçısı olduğunuz ve tamamlanan su kuyusu açma projesinin açılış anları, tarafınıza video ve fotoğraflarla birlikte raporlanmakta ve gerekli tüm bilgilendirmeler şeffaflıkla yürütülmektedir.

Açılan kuyuların takibini yapıyor musunuz?

Su kuyuları açıldıktan sonra periyodik olarak vakıf gönüllerimizce kontrolleri yapılmakta, herhangi bir sorun ile karşılaşıldıysa bu sorun ivedilikle giderilmektedir. Bu vesileyle, uzun yıllar boyunca kurak toprakları yeşertecek, gönülleri içtenlikle sevindirecek su kuyularının devamlılığı sağlanmaktadır.

Su kuyusu açtırmak için nasıl bağış yapabilirim?

Su kuyusu bağışı yapmak için online bağış ödemesi yöntemini kullanabilir veya hesap numaralarımıza bağışlarınızı gönderebilirsiniz.

Su Kuyusu Online Bağış Kanalları Linkleri:

Baka Para Transferi Yoluyla Bağış:

 • Hollanda
  IBAN: NL54INGB0004977282
  BIC (Swift): INGBNL2A (ING-Bank)
 • Almanya
  IBAN: DE81500100600207252609
  BIC (Swift): PBNKDEFF (Post-Bank)