Misyon & Vizyon Avrupa Yardım Vakfı

Misyonumuz

  • Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, insanlara sadece insan oldukları için değer vererek; mazlum, mağdur ve yoksullara destek olmak ve yardım etmek,
  • İnsanlar arasındaki kardeşlik, birliktelik, beraberlik duygularını güçlendirerek onların hayır ve iyilik ortak paydasında buluşmasını sağlamak,
  • Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan adaletsiz paylaşım ve bölüşümün olumsuz etkilerini bir nebze olsun kırarak, fırsat eşitliğinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak,
  • İyiliğin evrensel sesini, Dünya’nın dört bir yanına, yeryüzünün en ücra köşelerine kadar duyurmak, Avrupa Yardım Vakfı olarak misyonumuzdur.

Vizyonumuz

  • Özellikle doğal afet ve savaş gibi nedenlerle yardıma muhtaç durumda bulunan insanlara, ihtiyaç duydukları yardımları en hızlı, en verimli şekilde ulaştırmak,
  • Kalıcı projeler ile kalıcı çözüm sağlamayı hedefleyerek yoksullukla mücadele eden toplumların yanında yer almak,
  • Yardıma muhtaç kimselere kalıcı yatırımlar yapıp, bilinç aşılayarak; bulundukları durumdan kendilerinin çözüm yolu bularak çıkmalarını sağlamak ve böylece istikrarlı, kalıcı çözümün sağlanmasına vesile olmak,
  • Toplumlar ve insanlar arasındaki sosyal adaletin teminine büyük bir gayret ile katkı sağlamak, Avrupa Yardım Vakfı olarak vizyonumuzdur.