Su Kuyusu Açma Yardımı ve Bağışı | Avrupa Yardım Vakfı
su kuyusu açma yardımı ve su kuyusu bağışı

Su Kuyusu Açma Yardımı

Günümüzün göz önünde olan gerçeklerinden biri de kuraklık ve beraberinde getirdiği su kıtlığıdır. Yaşamsal faaliyetlerin aksamamasında büyük rol oynayan ve insan doğasının en büyük ihtiyaçlarından biri olan su kullanımına, bazı ülke halklarının erişemiyor olması, işleri yaşamsal açıdan daha zor bir hale getirmektedir.

Dünya genelinde 6 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor ve bu rakam gün geçtikçe daha da büyüyerek katlanıyor. 600 milyondan fazla kişi ise yeterli su kaynaklarına erişemediği için susuzluk sebebiyle ve kötü hijyen koşulları sonunda bunların bir kısmı hayatını kaybediyor. Özellikle de Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan insanların, temiz suya ulaşabilecekleri ekipmanları bile yok ve alabilecekleri imkânları da mevcut değil.

Her gün engelleri aşarak zorlu ve çetin bir su mücadelesi içine girmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle buralardaki susuzluğun giderilmesi adına su kuyusu açma faaliyetlerine başlanması gerekiyor.

Bizlere düşen, hem insanlık namına hem de hayrımızı yapabilmek adına bu faaliyetlere elimizden geldiğince destek vermektir. Nitekim hayatın devamı için önemi tartışılmaz bir nimet olan ve rahmet olarak adlandırdığımız su, tüm insanlığın ortak malıdır ve her bireyin bunu kullanmak en doğal hakkıdır.

Yardım vakıfları tarafından her bölgenin koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen su kuyusu projeleri, bugüne kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare olmuştur. Hayır kurumları bu projeleri, bağışçılarının su kuyusu yardımı sayesinde hayata geçirebilmektedir.

Su Kuyusu Yardımı ile Yaşam Bağışlayın!

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika ülkelerinde temiz su kaynaklarının olmaması, kiminin azlık, kiminin de çokluk ile imtihan edildiği bu dünyada insanca yaşam sürmek için yetersiz kalmaktadır. Zira insanlığa sunulmuş en büyük nimet olan ve maddi zorluklar sebebi ile sıkıntısı çekilen suyun yoksunluğu, milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkileyerek hayatlarını kaybetmelerine kadar yol açmaktadır.

Bu bölgelerdeki insanları temiz su ile buluşturmak ve onların da hayata tutunmalarına katkı sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmayı arzu ederseniz, bir su kuyusu bağışında bulunabilir, imkanınız yetiyorsa maliyetini karşılayabilir ya da daha küçük yardımlar ile ortak su kuyusu açtırmak için yardım kurumlarına destekte bulunabilirsiniz.

Son olarak sizleri bu hayra Peygamber Efendimizin (s. a. v) şu sözleri ile davet etmek istiyoruz: “Günahkar bir kadın sıcak bir günde dilini dışarı çıkartmış susuzluktan solumakta olan bir köpek gördü. Hemen mestini çıkararak ona su çekip içirdi. Bu sebepten dolayı Allah onu bağışladı.” Görüldüğü üzere birinin susuzluğunu gidermek Allah’u Teala’nın nazarında çok değerli kabul edilmektedir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, açılan su kuyularından sadece insanlar değil hayvanlar ve bitkiler de istifade etmektedir. Bu durum su kuyusu açtırmanın önemini bir kez daha kavramamıza vesile olmaktadır. Kirli suya mahkum olan yoksul kardeşlerimiz için temiz içme suyu sunarak el birliği ile onlara daha yaşanılır bir hayat bağışlayabiliriz.

Avrupa Yardım Vakfı
Su Kuyusu Projesi
Related Posts