Afganistan’da Su Kuyusu Açtırmak ve Su Kuyusu Yardımı | AYV
Afganistan'da su kuyusu açtırmak - Afganistan su kuyusu bağışı - Afganistan su kuyusu yardımı

Afganistan’da Su Kuyusu Açtırmak

Uzun yıllardır savaş ve işgallerin gölgesinde yaşam sürmeye çalışan, jeopolitik özellikleri ve iklim koşulları sebebi ile zor şartların hakim olduğu Afganistan’da, insanlar hayatta kalabilmek amacıyla her alanda mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Ülkede yaşanan sorunların en önemlilerinden kuraklık ve susuzluk, yoksul halkın yaşama direncini iyiden iyiye azaltıyor. Orta Asya ülkesi Afganistan, savaşın yanı sıra bir de kuraklık ile başa çıkmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan verilere göre; Afganistan’ın yalnızca batısında bulunan şehirlerden en az 275 bin kişi kuraklık sebebiyle göç etmek zorunda kalmıştır. Bu durumda Afganistan’da su kuyusu açtırmak gerekli hale gelmiştir.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Afganistan’da, nüfusun yarısına yakını geçimini hayvancılık ve tarımdan sağlıyor. Fakat ülkede uzun süren yağışsızlık, çiftçilerin mahsullerini kurutmakta; hayvancılık yapanların ise hayvanlarının susuzluktan ölmelerine sebep olmaktadır. Ayrıyeten ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri su kaynakları da neredeyse yok denecek kadar azdır.

Yaşanan zor şartlar, üretim yapamayacak bir hale gelen yüzlerce çiftçinin, daha büyük kentlere göç etmesine yol açıyor. Diğer yandan savaş nedeniyle de topraklarını terk etmek zorunda bırakılan Afgan halkı, göç yolunda sefalet, açlık ve susuzluğa maruz kalıyor. Genel olarak dağların eteklerine çadır kurmuş olan ve sayıları günden güne artan bu insanlar, dış dünyadan gelen yardımlara muhtaç bir konumda yaşamaya çalışıyor.

Afganistan su kuyusu yardımı - Afganistan'da su kuyusu açtırmak - Afganistan su kuyusu bağışı

Afganistan Temiz Su Sorunu

Afganistan’ın kuzey bölgesindeki kurak yerlerde, içme ve kullanma suyu ihtiyacı birikintilerde toplanan pis sular ile karşılanıyor. Öyle ki içi bu su ile dolu bardağı kaldırdığınız zaman içinde kurtlar ve böcekler cirit atıyor. Bu sudan içen bilhassa çocuklar, bağırsak hastalıklarına yakalanarak ne yazık ki tedaviye ulaşamadıkları için hayatlarını kaybediyor.

Zorluk ve sıkıntılar içinde yaşam süren bir ülkenin vatandaşları için su kuyusu açtırmak, çok önemli bir yere sahiptir. Vakfımız özellikle bu konuda, oradaki yardıma muhtaç olan kardeşlerimizin yüzlerini en önemli yaşam kaynağı olan su ile biraz olsun güldürebilmek ve onların hayır dualarını alabilmek için su kuyusu açtırma maliyetlerini belirlemiştir. Tüm şartları değerlendirerek o bölgeye yardım ulaştırmayı hedefleyen derneğimiz, hayırsever kardeşlerimizin yapacağı su kuyusu yardımı ile Afganistan’da hayata tutunmaya çalışan milyonlarca kişinin yüzünü güldürebilecektir.

Her Bağış Maddi Kayıp Değil, Manevi Bir Kazançtır!

Yoksul halkın en büyük sıkıntılardan biri olan susuzluk sorununun giderilmesine vesile olmak amacıyla yapacağınız her su kuyusu bağışı, size maddi kayıptan öte manevi bir kazanç sağlayacaktır. Çünkü bizler her yıl Ramazan ayında aç ve yoksulun halinden anlamak üzere oruç tutuyoruz. Bizler yalnızca bir gün susuzluk ile imtihan olurken en az 15 kilometre öteden gelecek olan bir bidon suyu hasret ile bekleyenlerin dayanabilmesi maalesef pek mümkün değildir. Bu nedenle yapacağınız her bağış, size sevap kazandırmasının yanında onlara da hayat pınarı olacak!

Afganistan’da su kuyusu açtırmak için birlikte hareket edelim, yeni bir yaşamın umudunu bu coğrafyalara su kuyusu bağışı ile taşıyalım!

Avrupa Yardım Vakfı
Su Kuyusu Projesi
Related Posts