Öksüz ve Yetimlere Sahip Çıkmak İle İlgili Hadisler | AYV
yetimlere sahip çıkmak - yetim sevindirmek - yetimlerle ilgili hadisler

Öksüz ve Yetimlere Sahip Çıkmak İle İlgili Hadisler

Dünya üzerinde birçok çocuk çeşitli nedenlere dayalı olarak ailelerini kaybedebiliyor. Özellikle savaşın yoğun olduğu ve yıllarca sürdüğü ülkelerde her sene binlerce çocuk yetim kalıyor. Bunun yanında kuraklık, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle de çocuklar yetim kalabiliyor. Yetim kaldıkları gibi iyi bir hayatın da getirdiklerinden yoksun olabiliyorlar.

İslam dininde yetimler konusuna çok büyük bir önem verilmektedir. Kendisi de bir yetim olarak dünyaya gelen Peygamber Efendimiz, yetimlerin korunması konusunda insanlara önemli görevler yüklemiştir. Yetim sevindirmek konusunda son derece titiz olan Peygamber Efendimiz, bu konuyu her fırsatta dile getirmiştir.

Maddi durumu yerinde olan kişilerin bu çocuklara yardım etmesi daha iyi bir dünya hayalinin gerçekleşmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Yetime sahip çıkmak konusunda her zaman titiz olan Peygamber Efendimiz de bu çocukların ezilmeden güven içerisinde büyümeleri gerektiğini, onlara sahip çıkılması gerektiğini birçok Hadis-i Şerifinde vurgulamıştır. Kur’an-ı Kerim’de de bu konuda birçok ayet-i kerime bulunmaktadır. Allah’u Teala yetime karşı kötü muamelede bulunmamayı emretmiştir.

yetim sevindirmek

Yetimleri Sevindirmenin Dini Açıdan Önemi

Bir Hadis-i Şerifte Müslümanların evleri içerisindeki evin en hayırlısının yetimlere iyi davranılan; en kötüsünün ise yetime kötü davranılan ev olduğu dile getirilmiştir. Yetimlerle ilgili sayısız Hadis-i Şerif, dinimizde yetim çocuklara ne denli önem verildiğinin en net kanıtları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kim bir yetimin karnını doyurur, onun giyim masraflarını karşılar ve sıcak bir yuvada yaşamasını sağlarsa günahlarının affedileceği ifade edilmekte ve yetimlere yardım etmek hakkında birçok ayetle bu husus, emredici bir buyruk ile hüküm altına alınmaktadır.

Öksüz yetim yardımı yaparak hem daha iyi bir dünya amaçlanabilir hem de bu çocukların çeşitli yoksunluklar ve yoksulluklarla büyümelerinin önüne geçilmiş olur. Bu konuda son derece detaylı şekilde çalışmalar yapan ve yetimlere yardım eden kuruluşlar bulunmaktadır. Kimsesizlere yardım etmek isteyen herkesin hayra açılan kapısı olmayı amaçlayan Avrupa Yardım Vakfı olarak bizler de diğer yetimlere yardım eden kuruluşlar gibi dünyanın farklı bölgelerindeki yetimlerin çok daha iyi şartlarda yaşamasını hedeflemekte; sahadaki gönüllülerimiz, partner kuruluşlarımız ve bağışçılarımızın katkılarıyla onlara umut aşılamak için gayret sarf etmekteyiz.

Sizler de yetimlerin giyinme ve barınma giderlerinin karşılanması yanında, kırtasiye yardımları yaparak onların eğitim hayatlarına katkıda bulunabilirisiniz. Yetim çocuklara ulaşılması, ihtiyaç sahibi olanların listelenmesi vakfımızca gerçekleştirilmekte olup yetimlere yardım etmek isteyen sizlerin yapması gereken tek şey bağışlarınızla çalışmalarımıza destek olmanızdır.

Yetimlere Sahip Çıkmak

Yetimlere yardım etmek her bakımdan önemli konular arasında bulunuyor. Bir yetimin ihtiyaçlarını gidermek konusunda düşünceniz varsa, yetim sponsorluğu kapsamında yardımlar yapabilir, bir yetimin aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde aylık yardımlarda bulunabilirsiniz.

Yetimlerin çok iyi şartlarda yaşayabilmeleri için mutlaka gereken tüm titizliğin gösterilmesi gerekiyor. Onların kalbini kırmadan, ağlatmadan ve ailelerinin eksikliklerini hissettirmeden büyümelerine katkı sağlamak büyük önem taşıyor.

Bir yetime yardım ederken temel ihtiyaçlarının yanında hayallerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olabilirsiniz. Sağlık sorunlarının giderilmesini sağlayabilir ve eğitim masraflarının karşılanmasına yardımcı olabilirsiniz. Yetime sahip çıkmak son derece önemli bir konudur ve bu konuda da hemen her maddi durumu iyi olan kişinin hassasiyet göstermesi güvenli bir gelecek inşa etmek ve nesillere umut aşılamak için oldukça önem arz ediyor. Yetime sahip çıkmak daha iyi bir dünya için önemlidir.

Avrupa Yardım Vakfı
Yetim Projesi
Related Posts