İnfak Etmek İle İlgili Ayet ve Hadisler: Kuran'da İnfak Etmek | AYV
infak etmek

İnfak İle İlgili Ayet ve Hadisler

İnfak kelimesi; Müslümanların yardıma ihtiyacı olan kişilere maddi açıdan yardımda bulunmasıdır. İnfak etmek, Allah rızası için Allah yolunda harcayarak muhtaç kişilere nafaka vererek geçimlerini sağlamada yardımcı olmaktır.

Allah’ın buyruğuna göre Müslüman kişilere infak yapıldığında, bu eylem kişiyi mental anlamda maneviyata düşkün kimse haline getirmektedir.

Mutlu huzurlu bir yaşam sürebilmek için Allah’ın insanlar arasında yardımlaşmayı zorunlu kılması; İnfakın toplumda da düzenli yapılmasına olanak sağlamıştır. İnfak ile ilgili ayetler, infak hadisleri bu hayrı yapmanın dinimizce ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Kuran’da İnfak ile ilgili pek çok hadis ve ayet bulunmaktadır. Bunlar:

Sana içkiyi ve kumarı soracaklar. De ki: “Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için yararlar vardır. Ama günahları yararından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini soracaklar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanları.” Böylece Allah, bize ayetlerini açıklar; umulur ki bunu düşünürsünüz.” (Bakara 219)

Kuran’da İnfak Etmek

Allah’a ve ahiret günün inanarak Allah’ın kendisine verdiği rızıktan infak etseydi, aleyhine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir. (Nisa 39)

Bu ayette de kulun rızkını Allah yolunda harcamasının ve yardımlaşmanın önemi açıkça vurgulanmıştır.

Yahudi’ler: “Allah’ın eli sıkıdır” dedi. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendi. Hayır; O’nun iki eli açıktır, nasıl dilerse infak eder. And olsun, Rabbi’nden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlığını ve inkârını artıracaktır. Biz de onun arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. (Maide 64)

Maide Suresi’nin bu ayetinde de insanların infak etmek konusunda elinin açık olması gerektiği, birbirlerine yardımda bulunması vurgulanmıştır.

– “Bir müslüman, sevabını Allahtan umarak çoluk çocuğuna bir harcama yaparsa, bu onun için bir sadaka olur.” (Buhârî)

İman etmiş kullarıma söyle: “Alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmeden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.” (İbrahim 31)

Bu ayette ise Rabbimiz, dünyadaki ilişkilerin ve dünya telaşının olmadığı insanların yalnızca amelleri ile baş başa olduğu ahiret gününden önce insanların çokça infak etmesini emretmiştir.

İnfak Edilecek Kişiler

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı vaad etmiştir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Hadid 10) Allah (c.c)’ın kullarının işlediği tüm amellerden haberdar olduğu ve kendilerine verilen rızıkları paylaşmaları gerektiği açık şekilde anlatılmıştır.

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir.” (Bakara 21)

Bu ayette infak edilecek kişilerin bir sınırının olmadığı gerek anne babaya gerekse tanımadığınız birine infak etmek suretiyle yardım yapılabileceği belirtilmiştir. Müslümanlıkta yardım edeceğiniz kişilerin bir kısıtlaması bulunmamaktadır. Müslüman yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımında olandır.

– “Ey Âdem oğlu, infak et (malını hayır yolunda sarf et ki) sana da infak (Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hem de ahirette versin) olunsun.” (Buhari, Müslim)

– “Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.” (Buhari, Müslim)

– “Allah için vermekle mal eksilmez. Allah, affeden kulunun şerefini daha da artırır. Allah için tevazu göstereni, Allah daha da yükseltir.” (Müslim)

İnfak ile ilgili hadislerin hemen hemen hepsinde Rabbimizin Müslüman kardeşine yardım edenin ve infak etmek ile rızkını kıymetlendirenin ecrini dünya ve ahirette vereceğine, infakın malı bereketlendireceğine dikkat çekilmiştir. Yardımlaşmanın Müslümanlıktaki önemi vurgulanmış, Allah’ın buyrukları anlatılmıştır. Yardımlaşma dini olarak bilinen İslam dininde infak önemli bir konudur. İnfak konusu insanlar arasında karşılıksız iyilik yapmak olarak da yorumlanmaktadır.

Avrupa Yardım Vakfı
Kardeş Aile Projesi
Related Posts