Tanzanya’da Su Kuyusu Açtırmak ve Su Kuyusu Yardımı | AYV
tanzanya'da su kuyusu açtırmak - tanzanya su kuyusu yardımı - tanzanya su kuyusu bağış

Tanzanya’da Su Kuyusu Açtırmak

Afrika’da, şiddetini her sene artırmakta olan kuraklıklar sebebiyle su kaynakları yetersiz kalmakta ve birçok bölge bundan etkilenerek temiz suya ulaşma imkanı bulamamaktadır. Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu’nun kıyısında ve ekvator çizgisinin hemen altında bulunan ve tropikal bir ülke olan Tanzanya, Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir.

Zengin yeraltı kaynakları ile turizm kanallarına sahip olmasına rağmen yıllarca sömürge altında kalarak gelişemeyen Tanzanya da temiz su bulmakta güçlük çeken fakir bölgeler arasında gelmektedir. Hala dahi birçok yerinde kabile hayatı yaşanmaktadır. Hemen hemen nüfusun yarısı, günde 2 doların altında geçinmeye çalışmaktadır. İnsanlarının yaşam süreleri ortalama 60 yıldır. Bu durumun böyle olmasındaki en büyük neden ise kullanılan kirli suya bağlı hastalıklar ve bu hastalıkların getirdiği ölümlerdir.

Kadınlar ve çocuklar vakitlerinin ortalama 6 saatini su bulma ümidi ile yolculukta geçirmekte, bu nedenle çocuklar okullarına gidememektedir. Diğer yandan, suyun eksik olması ve ülkede gelir yetersizliğinin bulunması gibi faktörler, tarımsal faaliyetleri de olumsuz bir yönde etkilemektedir.

Tanzanya Su Kuyusu Yardımı

Afrika ülkesinin çoğu bölgesinde olduğu gibi bu bölgede de bir su kuyusu açtırma eylemine büyük oranda ihtiyaç vardır. Tanzanya su kuyusu açtırmak için gerekli olan tüm işlemler hayır vakıfları tarafından yürütülmektedir. Su kuyusu açtırma maliyetleri çıkarılarak en verimli şekilde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bir Gün Değil, Her Gün İyilik İçin Su Kuyusu Bağışı!

Hayır kurumları, Afrika kıtasının susuzluk problemini çözmek maksadıyla su kuyusu projeleri hayata geçirmektedir. Başlatılan bu projeler ile suyun nadir bulunduğu bölgelerde yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan insanlar, sağlıklı ve temiz su kullanma imkanına sahip olabilecektir. Yapılan su kuyusu bağışı ile projeler gerçekleştirilebilecek böylece hastalıkların da önü alınabilecektir. Su kuyusu yardımı projeleri sayesinde, aynı zamanda yaşam alanları bereketlenerek insanlar arasında dayanışma ve paylaşma kültürü gelişecektir. Bunun yanı sıra bölgede uzun yıllardan beri devam eden su sebebiyle yaşanan iç çatışmaların son bulması ihtimali de projenin getireceği yararlar arasında görülmektedir.

Hayata geçirilen bu su kuyuları sayesinde, bölgelerin su ihtiyacı kalıcı bir çözüme kavuşturularak karşılanmakta, tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut sıkıntılar azaltılarak bölge insanı için de iş imkanı sağlanmaya çalışılmaktadır. Tüm hayır kurumları, su kuyusu açma faaliyetlerini önemsemekte, siz kıymetli bağışçılarımızdan destek talep ederek yoksul insanlara yardım ulaştırmaya gönüllü olmaktadırlar. Hayırseverlerimizce iletilecek olan bu bağışlar, su kuyusu projelerinin yapımını mali yönden karşılayacaktır. Kendinizin ya da sevdiklerinizin ismini yaşatma imkanı da bulabileceğiniz su kuyusu bağışları, inancımızda var olan ve rahmetiyle övündüğümüz suyu başkalarına ulaştırmanın mutluluğunu da yaşatacaktır. Böylelikle sizler için de yalnızca bir gün değil, her gün iyilik yapma sevabı bahşedilecek ve siz bu ameli işlemiş olarak belki de Allahu Teala’nın cennetine nail olabileceksiniz.

Avrupa Yardım Vakfı
Su Kuyusu Projesi
Related Posts