Oruç Kefareti Ne Kadar 2022? Oruç Kefareti Ne Zaman Ödenir? | AYV
oruç kefareti nedir?

Oruç Kefareti Nedir? Tutulmayan Orucun Kefareti Nedir 2022?

Kefaret, Ramazan ayında bir oruç gününün izinsiz veya gayri meşru olarak ihlal edilmesini önlemek için uygulanan bir cezadır. İslam’ın 5 şartından biri olan Ramazan orucunu bir mazereti olmaksızın bozanlar, Allah’tan bağışlanma isteyerek kefaret adı verilen bir ceza öderler. Bu cezaya oruç kefareti denir. Kefaret cezası, fidyeden ve fitreden farklıdır.

Oruç Kefareti Nedir? 

Orucun kefareti, Ramazan ayında orucunu mazeretsiz olarak veya kendi inandığı ancak dinimizde yeri olmayan bir mazeret üzerine bozan kimselerin ödediği cezadır. Hanefi mezhebine göre, bir gün mazeretsiz oruç bozan kişi ya 60 gün aralıksız oruç tutar ya da 60 fakiri doyurur.

Kimler Kefaret Öder?

  • Oruç saatlerinde mazeretsiz olarak yiyip içenler
  • Oruçluyken cinsel ilişki yaşayanlar
  • Oruçluyken kasıtlı olarak kendini kusturanlar
  • Orucunu bozmayı düşünen veya buna niyet edenler
  • Oruçluyken bir başkasına veya canlıya zarar verenler
oruç kefareti ne kadar 2022

Oruç Kefareti Kimlere Verilir?

Ramazan kefareti, fitre ile aynı şartları taşımaktadır. Orucun kefareti de aynı fitre gibi ihtiyaç sahiplerine, yoksul ve muhtaç Müslümanlara, yetim ve öksüzlere verilir. Kefaret zengin ve gayri Müslimlere ödenmemelidir. Kefaret hem Müslüman olan hem de yoksul ve muhtaç durumda olan fakirlere ödenmelidir. Kefaret bize hem yüce Allah’a (cc) teslimiyetimizi ve görevlerimizi, hem de birbirimize karşı görevlerimizi hatırlatan bir yükümlülüktür.

Kefaret Ne Zaman Ödenir?

Oruç kefareti ne zaman ödenir? Sorusuna yanıt olarak kesin bir zaman yoktur, ancak din âlimlerine göre kefaret, Ramazan ayı bitmeden ödenmelidir.

Bozulan Her Oruç İçin Kefaret Ödemem Gerekir mi?

Bir kişi orucunu kasıtlı olarak veya geçersiz bir sebep ile bozarsa önce bu günahına tövbe etmeli, ardından 60 gün aralıksız + oruç bozduğu gün adedince kefaret orucu tutmalıdır. Kişinin kefaret orucunu tutacak durumu yoksa 60 fakiri doyurması gerekir. Eğer birden fazla kefaret borcu varsa bir kerelik 60 gün ve ardından kefaret borcu sayısı kadar oruç tutar yahut yoksul doyurur.

Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2022?

Mazeretsiz bozulan 1 orucun kefareti için 61 (60+1) gün aralıksız oruç tutmak gerekir. Buna imkân bulunamazsa oruç kefareti için 60 fakiri günde iki öğün doyurmak gerekir. Kefaret miktarı, bir günlük için fitre miktarına eşittir. Fitre miktarı ise her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek halka açıklanmaktadır. 2021 yılında fitre miktarı 28 TL idi. Orucun kefareti için bu rakam 60 günle çarpılıp çıkan miktar yoksul ve muhtaçlara bağışlanır. 2021 yılının oruç kefareti, 60 X 28 = 1680 TL idi. 2022 yılında kefaret için açıklanacak rakamın 60 ile çarpılıp elde edilen miktarın bağışlanması gerekmektedir.

1 Gün Oruç Tutmamanın Kefareti Ne Kadar?

Bir gün mazeretsiz oruç bozmanın kefareti ya iki kameri ay, 60 gün +1 gün peş peşe oruç tutmaktır veya 60 fakiri doyurmak veya 1 fakiri 60 gün doyurmaktır. Genellikle 1 günün kefareti, yoksul birinin bir günlük yiyecek ihtiyacının bedeline eşittir. Bu bedel, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre bedelinin 60 ile çarpılmasıyla bulunur. Kişi bu bedeli 60 farklı fakire ödeyebileceği gibi bir fakire tamamını ödeyebilir.

Avrupa Yardım Vakfı
Ramazan Projesi
Related Posts