Su Kuyusu Açtırmak Sünnet Mi? | Avrupa Yardım Vakfı
su kuyusu açtırmak sünnet mi - su kuyusu bağışı yapmak

Su Kuyusu Açtırmak Sünnet Mi?

Susuzluk sorunu, dönem dönem her coğrafyayı etkisi altına alan bir unsur olmuştur. Bu sorun Peygamber Efendimiz döneminde de yaşanmış, hem Mekke hem de Medine şehirleri yer altı suyuna muhtaç olan bölgeler arasında tarihe geçmiştir. Hz. Peygamberimiz, yaşadığı çevrenin ihtiyacı olarak su kuyularına önem vermiş, maddi imkanı yerinde olan varlıklı Müslümanları su kuyusu açtırmaya ya da satın alıp suyunu halkın kullanımı için sunmaya teşvik etmiştir.

Peygamberimiz döneminde Medine’de en çok tanınan 2 adet su kuyusu bulunmaktaydı. Bunlardan ilki; Kuba Mescidi’nin yakınında olan ve Hz. Osman’ın Resûlullah’a ait yüzüğünü düşürdüğü, bu nedenle Bi’rü’l-hâtem olarak da tabir edilen Eris kuyusudur. Diğeri ise Hz. Osman’ın Peygamberimizin teşviki ile bir Yahudi’den satın alıp Müslümanların hizmetine vakfettiği Akik yöresinde bulunan Rume kuyusudur. Ayrıca kaynaklarda Hz. Peygamber zamanında Medine’de bulunan başka kuyuların varlığından da söz edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Su Kuyusu

Rume kuyusu, Medine’deki suyu tatlı ve içilebilir olan bir özelliğe sahipti. Rasûlullah (s.a.v.), bu kuyunun sahibine gidip: “Bu kuyuyu cennette bir pınar mukabili bana sat.” şeklinde bir talepte bulunmuştur. Ancak adamın, bu su kuyusu ile geçimini sağladığını ifade etmesi üzerine Hz. Peygamber: “Her kim halka bağışlamak üzere Rume kuyusunu satın alır ise cennette ona misli verilecektir; kim Rume kuyusuna sahip olur ise Allah da ona mağfiret buyursun.” diyerek zengin olanları su kuyusu bağışı yapmaya davet etmiştir. Bunun üzerine Hz. Osman, kuyu sahibinin yanına gidip pazarlık yaparak kuyuyu satın almıştır. Daha sonra: “Ben onu satın aldım ve Müslümanlara bağışladım.” diyerek Peygamber Efendimiz’in isteğini yerine getirmiştir.

Bir başka hadiste belirtilene göre ise annesi vefat eden bir sahabi, Peygamberimize gelerek annesinin öldüğünü ve onun adına sadaka verip veremeyeceğini sorar. Rasûlullah da o kişi için sadaka verebileceğini ve en hayırlı sadakanın ise insan ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtmiştir. İşte tüm bu hadiseler gösteriyor ki su kuyusu açtırmak sünnet mi? Sorusunun cevabı, kesinlikle evettir.

Bir Su Kuyusu Yardımı ile Sünnet Sevabına Erişebilirsiniz!

Kur’an ve sünnet, suyun hayatın bir temeli olduğunu vurgular ve Müslümanlara birtakım sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklar arasında; mevcut su kaynaklarının güzel bir biçimde korunması, bu kaynakları kirletip suyun temizliğini bozabilecek her türden davranışın engellenmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması gibi nitelikler yer almaktadır. Suyun kullanımı konusunda da savurgan bir tutum içerisinde olunmaması ve verimli kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle hem dinimizin riayetlerine uyum sağlamak adına hem de bir yudum suyun kıymetini çok iyi anlayan mazlum coğrafyalara bir su kuyusu yardımı yaparak sünnet sevabına erişebilirsiniz. Onlara zorlu hayat mücadelelerinde bir yardım eli de siz uzatarak seslerine kulak verebilir, dertlerine ortak olabilirsiniz.

Avrupa Yardım Vakfı
Su Kuyusu Projesi
Related Posts