Hasene Ne Demek? Hasene Kelimesinin Anlamı Nedir? | AYV
hasene ne demek

Hasene Ne Demek?

Yeryüzündeki canlıları ve diğer varlıkları tanımlayan birçok sözcük vardır. Bu sözcükler sıfat olarak bilinir. Kuran’da da Allah tarafından farklı yerlerde çeşitli yerlerde sıfatlar kullanılmıştır. Bu sıfatlardan birisi de Hasene kelimesidir. Hasene ne demek sorusuna yanıt vermek için öncelikle sözlük anlamına bakmak gerekir.

Hasene kelimesi güzel olmak anlamına gelir. Bu kelime hüsn kökünden türetilerek oluşturulmuştur. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. İyilik ya da iyi hal olarak da açıklanabilecek bir kelimedir. Bu kelime daha çok iyi olan davranışları ve tutumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda hayır kavramlarının da eş anlamışı olarak da kullanılabilmektedir. Bir davranışın ya da düşüncenin hoşa giden yanını vurgular. Ahlak ile ilgili olarak çok fazla kullanılan bir kelimedir.

Hasene kelimesi Kur’an-ı Kerim içerisinde de sıkça geçen kelimelerden biridir. Bu kelime 8 farklı ayette tek olarak geçmektedir. Bunun yanında üç ayet içerisinde de çoğul olarak kullanılmıştır. Hasene kelimesinin üç farklı anlamı vardır. İlk anlamı iyi ve güzel fiil anlamına gelir. Eğer bir kişi iyilik yaparsa Allah ona iyiliğinin daha fazlasını verir şeklinde açıklanır. Bir diğer anlamında ise iyi ve güzel şeylere aracılık etmeye şefaaten hasene olarak açıklanır. Üçüncü kullanılma şekli ise nimet ve mükafat anlamlarıdır. İyi ve mutlu sonuç şeklinde bir anlama gelir. Hasene anlamı genel çerçevede aynı olup farklı kelimelerle bir araya da getirilebilen bir kelimedir.

Üsve-i Hasene Nedir?

Üsve-i Hasene nedir sorusunun da yanıtı oldukça merak edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Resulü olan Hz. Muhammed için kullanılan oldukça önemli bir sıfattır. Peygamber Efendimizin kişiliğine dair bir özelliği anlatabilmek için bu sıfat kullanılmaktadır. Üsve-i Hasene Ahzab Suresinde geçer. Sureinin 21. Ayetinde kullanılan bu sıfat Peygamber Efendimizin en güzel örnek olduğu için vurgulanmıştır. Gelmiş geçmiş tüm insanlık adına örnek insan olarak tanımlanmıştır.

Bu sıfat ile birlikte Peygamber Efendimizin en üst mertebede bir insan olduğu da bu kelime ile birlikte daha net bir şekilde belirtilmektedir. Üsve-i Hasene örnekleri arasında birçok anlatım öne çıkarılabilir. Güzel örnek, rehber olan kişi, örnek olan kişi olarak tanımlanan son derece özel bir kelimedir. Birçok yerde Peygamber Efendimizin sıfatlarından biri olarak kullanılması da kelimenin özelliğini vurgulamaktadır.

Özellikle Peygamber Efendimizin savaşlarda alınan ganimetleri yoksullarla paylaşması, kendisine gelen hediyeleri fakir insanlara dağıtması, öfkesine her daim hakim olması, gün içerisinde tövbeler etmesi bu sıfata örnektir. Peygamber Efendimizin davranış ve düşünce güzelliğini en güzel şekli ile ortaya koyan kelimelerden biridir. Üsve davranışları ve sözleri her zaman örnek alınan kişi anlamına gelir. Bunun yanında hasene kelimesi ise en güzel ve en iyi anlamlarını taşır. Bu nedenle de Peygamberimiz için kullanılan güzel sıfatlardan biridir.

Avrupa Yardım Vakfı
Projeler
Related Posts