Nisap Nedir? Nisap Miktarı Ne Kadar 2022? Zekat Hesaplama | AYV
nisap nedir

Nisap Nedir? Nisap Miktarı Ne Kadar?

Nisap nedir? Zekât, Sadaka-i Fıtır ve kurban dağıtımı gibi ibadetler genelinde hesaplanmakta olan bir zenginlik ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Nisap sözcüğü asgari zenginlik ölçüsü olarak da adlandırılmaktadır. Nisap miktarının üzerinde kazanca sahip olan Müslümanların, sadaka veya zekât alması söz konusu olamaz.

Dinde Nisap Ne Demek?

Dinde nisap nedir? Bir Müslümanın zekâtının farz olması için o kimsenin; akıl sağlığının yerinde olması, ergenlik çağına ulaşmış ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcun ve aslî olan tüm ihtiyaçlarının fazla hakikaten veya hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı unsurlarla nisap miktarına sahip olunması gerekir. Artıcı olmakta anlatılmak istenen; mal sahibine kâr, fayda sağlaması veya kendi kendine çoğalması ve de artırma özelliğine sahip olunmasıdır.

Zekâtların farz olabilmesi için, nisap miktarı veya zenginliğe sahip olunmasından sonra zenginliğin üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonuna bakıldığında da nisap miktarının hala korunuyor olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayarak yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakirlere kesinlikle zekât verilmiş olmaz.

Günümüzde Nisap Miktarı Nedir?

Nisap miktarı ne kadar? Akıl sağlığı yerinde olan Müslümanların; ergenlik çağına ermiş kişilerce şayet belirlenen ölçülere göre kişi zengin sayılıyorsa zekât vermesi gerekmektedir. Zekât ve kurban ibadetlerinin yapılabilmesi için dinimizce belirlenmiş olan zenginlik ölçüsüne dikkat edilmelidir. Dinimizde 20 miskal olarak belirlenmiş olan nisap miktarı, Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 80,18 gram altına denk sayılmaktadır.

Zekât Hesaplamaları

Nisap işleminin nasıl yapılacağı kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de detaylı olarak biz Müslümanlara aktarılmıştır.

Nisap nedir? Günümüzde nisap miktarı nedir? Zekatını eksiksiz olarak vermek isteyen Müslümanların en çok araştırdığı konulardır. Müslüman kişilerin, temel ihtiyaçları dışında kalan sahip oldukları varlıkları ile zekatlarını vermesi gerekmektedir. Bu ölçülere bakıldığında gelirin altında kalan; sığırda 30, 20 miskal, devede 5, koyun ve keçide ise 40 adettir. Bu oranın hesaplaması ile yapılan hesaplamalar ile verilecek olan zekatlar İnşallah kabul olacaktır.

Zekât ibadeti, dinimizde zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mala sahip olan Müslümanların Allah rızası için ihtiyaç sahibi olan kişilere vermesi gereken tutar olarak ifade edilir.

Zekât hesaplaması, zekâtla yükümlü olunması için esas alınmış olan nisap miktarı ile yapılır. Bu hesaplamanın ölçüsü altında bulunan; 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adet olarak temel alınmaktadır. Genelde nisap miktarı ile yapılan Zekât hesaplama ile ilgili, ikamet edilen bölgenin Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden destek de alınabilmektedir. Diyanet İşleri kaynaklarında yer alan “Nisap Miktarı” ölçümünün üzerinde mal sahibi olan müslüman kişilerin zekat ibadetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu ibadetlerin yerine getirilmesi esnasında, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasına dikkat edilmelidir.

Avrupa Yardım Vakfı
Ramazan Projesi
Related Posts